Winkeliersvereniging Schiebroek

De winkeliersvereniging aan de Peppelweg, Kerstroosstraat en Rododendronstraat telt een groot aantal leden. Het bestuur bestaat uit een aantal winkeliers die de belangen van de alle winkeliers zo goed mogelijk behartigen. Ondanks hun drukke werkzaamheden als winkelier slagen zij er in om jaarlijks ook nog een aantal activiteiten te organiseren, zoals de voorjaarsmarkt op de 2e zaterdag in mei en de najaarsmarkt begin oktober.
Natuurlijk komt Sinterklaas jaarlijks op bezoek en is het winkelcentrum rond Kerst fraai versierd.
De ontwikkelingen t.a.v. het masterplan, de winkelvisie, de parkeerproblematiek etc. houden het bestuur en de winkeliers bezig.

Contact:
Winkeliersvereniging Schiebroek
De heer D. van Es

Kijk ook eens op: www.de-peppelweg.nl