WERKGROEP PLANOLOGIE voor SCHIEBROEK en omgeving

De werkgroep Planologie, voluit Werkgroep Planologie voor Schiebroek en omgeving, bestaat uit een twaalftal personen die het wel en wee van de ontwikkeling van Schiebroek zeer ter harte gaat. Doel van de groep is het behoud en waar mogelijk verbeteren van het leefklimaat van Schiebroek op ruimtelijk gebied. Zo houdt de groep zich bezig met de ontsluiting en de infrastructuur van de wijk, vigerende en in ontwerp zijnde bestemmingsplannen en de milieueffecten van bijvoorbeeld geluid. De leden van de werkgroep zijn over het algemeen geen beroepsplanologen, maar hebben, naast hun betrokkenheid op de wijk ook ieder een specifiek stukje knowhow op ruimtelijk gebied ontwikkeld. De werkgroep ondersteunt door middel van advies bij ruimtelijke zaken betrokken partijen zoals bijvoorbeeld de deelgemeente, levert waar zij dat nodig vindt ook kritiek en poogt in complexe zaken, zoals bij de planning van de A13/16 traverse de bewoners van Schiebroek zo goed mogelijk te informeren en op één lijn te krijgen om gezamenlijk de meest leefbare oplossing voor Schiebroek te verwezenlijken.
Sinds februari 2008 is de werkgroep een officiële vereniging en ingeschreven bij de KvK onder nr. 24435537.

Contact:

Mevr. M. van Seventer,