Oranjecomite Schiebroek

Sinds 1993 is na een paar jaar weer leven geblazen in het Oranje Comité Schiebroek.
De initiatiefnemer was het SBO in de persoon van Co vd Berghe. In nauwe samenwerking met jongerensociëteit Konneksjun werd meteen een behoorlijk feest neergezet compleet met kinderspelen, iets voor de oudere jeugd en een podiumprogramma voor alle leeftijden.
De wijk kwam massaal naar het feest en maakte het deze eerste keer tot een groot succes.

Sponsoring

In de loop der jaren zijn er nogal wat wisselingen in de bezetting van het Comité geweest. Sinds 2005 bestaat het uit 4 mensen die de plannen maken en uitvoeren. Op een bijdrage na van het Comité Nationale Belangen ontvangt het Oranje Comité Schiebroek geen enkele subsidie en is afhankelijk van sponsors en giften van particulieren.

Koninginnedag

De dag zelf kan alleen maar draaien dankzij de inzet van tientallen vrijwilligers. Er kan op allerlei gebieden worden geholpen, onder anderen de kinderspelen en de catering. Vanuit Konneksjun is er altijd een groot aantal mensen beschikbaar, maar extra handen zijn natuurlijk altijd van harte welkom.

Activiteiten

De plaats van ons Oranjefeest is het Wilgenplasplein, nabij het NS treinstation. Op het grasveld rondom het clubgebouw van Konneksjun verschijnen de dag ervoor kraampjes, overkappingen en een podium.
Na een officiële dagopening beginnen de kinderspelen voor de leeftijden vanaf 4 t/m 11 jaar. Op het feestterrein is een kleine kindervrijmarkt. Het podium biedt optredens van verschillende groepen. Na afsluiting van de kinderspelen is er een kinderplaybackshow waarvoor altijd enthousiast geoefend wordt.
Daarna kan er nog een hapje gegeten worden tot de lampionnenoptocht begint, die een mooie wandeling door Schiebroek maakt onder begeleiding van een Muziekband.

Contact: