4 mei comite Hillegersberg-Schiebroek

4 mei 2015
Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst

Ieder jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een thema dat als rode draad door de activiteiten op 4 en 5 mei loopt. Dan biedt men ook een verdiepende tekst aan, die gebruikt kan worden om het thema een ander accent mee te geven dan voorgaande jaren. Dit jaar is het thema Vrijheid geef je door en de tekst is geschreven door Maurice Adams, hoogleraar aan Tilburg University en bestuurslid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. De complete tekst is te lezen op www.4en5mei.nl. Hieronder treft u een deel aan van de tekst.
“Proberen te vergeten verlengt slechts de ballingschap; het geheim van de verlossing ligt in de herinnering.” In mei 1985 haalde de toenmalige, Duitse bondspresident Richard von Weizsäcker dit Joodse spreekwoord aan. Hij deed dit tijdens zijn nog steeds lezenswaardige toespraak ter gelegenheid van veertig jaar bevrijding van de nationaalsocialistische tirannie. In zijn rede legde hij een nadrukkelijk verband met de actualiteit, omdat hij de herinnering thematiseerde als gids voor toekomstig handelen.
In 2015 viert Nederland dat het zeventig jaar geleden werd bevrijd van de Duitse en Japanse onderdrukking. Tegelijkertijd lijkt de wereld in brand te staan, zijn oorlog en grootschalig geweld aan de orde van de dag. Vrijheid is nog steeds niet vanzelfsprekend. Dat doet de vraag rijzen hoe het verhaal van de verschrikkingen van onderdrukking en bezetting blijvend kan worden gehouden, en hoe ons oorlogsverleden zich verhoudt tot de actualiteit. Zoals een deelnemer aan de Nationale Herdenking op de Dam in mei 2014 het zei: “Ik vind het belangrijk om hier te zijn omdat mijn generatie steeds minder verhalen te horen krijgt over de Tweede Wereldoorlog. Onze opa’s en oma’s zijn er straks niet meer, het is belangrijk om dit te blijven doen.” De herinnering leidt tot ongemakkelijke vragen over het handelen van toen én over het onvoltooide project dat de democratische rechtsstaat heet. Vragen waarop het antwoord niet eenvoudig te geven is. Om met Von Weizsäcker te eindigen: “Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst.” Dat blijft onverminderd waar.

Herdenking spinbolplein

Sinds 1990 wordt in onze deelgemeente de herdenkingsplechtigheid gehouden aan het Spinbolplein. Aan deze plechtigheid wordt medewerking verleend  door het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest en door de Vocalgroup WE. De organisatie is in handen van het 4 mei Comité Hillegersberg-Schiebroek.

Stille tocht

De plechtigheid wordt voorafgegaan door de stille tocht. Deze tocht vertrekt vanaf de tramremise aan de Kootsekade om 19.00 uur. De tocht leidt via de Kleiweg en de Ringdijk naar het monument aan het Spinbolplein. Verwachte aankomst: rond 19.45 uur. Na afloop van de plechtigheid, rond 20.35 uur, is er gelegenheid om met elkaar na te praten in Melanchthon Schiebroek aan de Molenvijver.

Spinbolplein

In 1990 werd, op verzoek van wijkbewoners, op het Spinbolplein een vredes- en verzetsmonument gerealiseerd. Initiatiefnemers waren de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en de bewonersorganisatie Leven in Schiebroek, die in het verleden meerdere malen herdenkingen had georganiseerd op het Rododendronplein. In nauwe samenwerking met het Voormalig Verzet Zuid-Holland en Melanchthon Schiebroek werd het 4 mei Comité Hillegersberg-Schiebroek opgericht. Het 4 mei Comité is aangesloten bij de koepelorganisatie Nationaal Comité 4 en 5 mei, die ieder jaar het centrale thema bepaalt.

Gedenken en herdenken

Het comité heeft uitdrukkelijk gekozen voor een monument met een tweeledige betekenis. Enerzijds is er de herdenking, anderzijds wordt er een relatie gelegd met de toekomst. Daarom is het monument geadopteerd door het Melanchthon Schiebroek. Ieder jaar wordt er in de aanloop naar de herdenkings-plechtigheid in lesuren aandacht aan de periode 1940-1945 besteed en wordt met de leerlingen een aantal projecten uitgevoerd. Op 4 mei leggen leerlingen bloemen en declameren twee leerlingen hun eigen gedicht.

Programma

Het programma begint om 19.00 uur met een stille tocht van de tramremise aan de Kootsekade. In deze remise werden op 11 november 1944 tijdens de grote Razzia van Rotterdam mannen en jongens door de Duitse bezetter bijeengedreven om afgevoerd te worden als dwangarbeider.
Velen kwamen uit onze deelgemeente. In 2004 werd aan de Kootsekade een herdenkingsplaquette onthuld. Daarbij was een aantal voormalige dwangarbeiders aanwezig.
De stille tocht leidt over de Kleiweg en de Ringdijk naar het Melanchthon Schiebroek. Daar sluiten wijkbewoners en leerlingen bij de stoet aan. Om ca. 19.45 uur begint de plechtigheid op het Spinbolplein. Deze duurt tot ongeveer 20.30 uur.
In het programma worden verleden, heden en toekomst gesymboliseerd. Voor de 2 minuten stilte zingt een koor liederen over de oorlog, de 2 minuten stilte zijn het heden en daarna is de toekomst aan de beurt. De voorzitter van de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek houdt een toespraak in het kader van het centrale thema.
De plechtigheid wordt muzikaal ondersteund door Het Rotterdams Symfonisch Blaasorkest en Vocalgroup WE.

Het 4 mei Comité Hillegersberg-Schiebroek:

J.H.J. Leeninga, voorzitter
Mw. M. Leeninga-Spitse, secretaris
Hr. M. van Seventer
Hr. J. Hokke
Hr. A.F. M. van der Cammen

Informatie:

4 mei comité Hillegersberg-Schiebroek,
tel. 06-2248 6463
e-mailadres: 4meicomite@leven-in-schiebroek.nl