LUCHTMEETNET HIS

Bewonersorganisaties Leven in Schiebroek, 110 Morgen en InHillegersberg zijn gestart met een pilotproject Luchtmeetnet HIS. Binnenkort hebben wij de mogelijkheid om in Hillegersberg-Schiebroek fijnstof in de lucht betrouwbaar te meten en de luchtkwaliteitssituatie in onze directe omgeving te zien.

Hoe krijgen we dit voor elkaar?

We zijn bezig met een pilotproject voor het opbouwen van een basisinfrastructuur voor het meten van de luchtkwaliteit in Hillegersberg- Schiebroek (HiS). Hiervoor is door de gezamenlijke bewonersorganisaties een aanvraag ingediend en inmiddels door de gebiedscommissie toegewezen. Het voorstel is om in eerste instantie te werken met een aantal sensoren die fijn stof PM 2,5 analyseren. Deze sensoren worden op representatieve plekken in de wijk geplaatst. We zijn op zoek naar bewoners die mee willen doen. Voorlopig wordt uitgegaan van een pilotproject met een looptijd van een jaar.

Doel is om een internet-based infrastructuur voor het volcontinu monitoren van de buitenluchtkwaliteit met buitenluchtsensoren op te bouwen. Met deze oplossing kunnen bewoners op elk gewenst moment zelf via een website de actuele luchtkwaliteit in hun nabije omgeving waarnemen.

Om te weten hoe het zit met de luchtkwaliteit in dit gebied is het noodzakelijk om de huidige luchtkwaliteit gedetailleerd in kaart te brengen. Daarom willen we de buitenluchtkwaliteit gaan meten door het stapsgewijs opbouwen van een fijnmazig netwerk met meetpunten verspreid door het gebied. Buitenlucht verschilt namelijk sterk van straat tot straat. Het huidige luchtmeetnet van DCMR/RIVM voorziet hier niet in. Op dit moment zijn er geen meetpunten. De kwaliteit van de lucht wordt nu dus bepaald aan de hand globale inschattingen en rekenmodellen.

Bekend is dat fijnstof en dan met name PM 2.5 een redelijk goede indicator is van de mate waarin de buitenlucht verontreinigd is door o.a.wegverkeer, vliegverkeer en industrie (zie http://www.rivm.nl/Onderwerpen/F/Fijn_stof). De meting van PM 2.5 is de afgelopen jaren steeds betrouwbaarder en goedkoper geworden waardoor de mogelijkheid is ontstaan om als bewoners ook goede en betrouwbare fijnstofsensoren in te zetten.

Inmiddels zijn bedrijven benaderd en is apparatuur besteld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *